Ett positivt samhällsavtryck

Kvarkenfest har som mål att bli en viktig samlingspunkt för folk från hela Kvarkenregionen – bosatta, hemvändare och tillresta gäster. Med det följer ett ansvar för både människorna och miljön.

Vi vill göra ett positivt samhällsavtryck och menar att ett festivalområde förutom en plats för musik och kultur, också är en utmärkt arena för interaktion. Genom att ta fasta på detta vill vi på festivalen och våra samarbetspartner bedriva ett aktivt arbete i hållbarhetsfrågor.