För en levande, stark och livskraftig region

Kvarkenrådet fungerar som en neutral samarbetsplattform och möjliggörare för all typ av gränsöverskridande samarbete i Kvarkenregionen.

I Kvarkenrådet ingår de tre österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige. Tillsammans bildar de här områdena Kvarkenregionen.

Kvarkenrådets medlemmar består av kommuner, regionförbund och landskapsförbund i hela regionen.

Bekanta dig med Kvarkenrådet EGTS på vår webbsajt.